INTERBIT Sp. z o.o.
ul. Krakowska 62 pok. 9
25-701 Kielce
tel.: 41 310-32-60
fax: 41 310-32-61
NIP: 657-023-15-21
Regon: 008014177
Konto: 94 1240 4416 1111 0010 5470 9598
email: interbit@interbit.com.pl
Kontakt z nami: 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Interbit sp. z o.o. 25-701 Kielce ul. Krakowska 62/9
2) Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy