Projekt

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INTERBIT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje voucher na zakup specjalistycznej usługi doradczej pn.

,,Usługa doradcza w zakresie audytu innowacyjności i rozwoju

technologicznego firmy PW Interbit Sp. z o.o.”

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Okres realizacji: od 01.03.2023 do 31.07.2023


inngosp_logo interbit ue_efrr_logo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interbit sp. z o.o.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Strona projektu:

WDROŻENIE SYSTEMU B2B AUTOMATYZUJĄCEGO PROCESY B2B INTERBIT Z PARTNERAMI.

06.10.2014

P.W. INTERBIT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 25-701 Kielcach, ul. Krakowska 62/9 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-010/14-00 w ramach działania 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zrealizuje projekt WDROŻENIE SYSTEMU B2B AUTOMATYZUJĄCEGO PROCESY B2B INTERBIT Z PARTNERAMI

Umowa zawarta w dniu 26.06.2016r.

Wartość projektu: 1 110 000,00zł

Projekt współfinansowany ze środków publicznych

Informacji nt realizacji projektu: projekt@Interbit.com.pl


10.11.2014r

W związku z realizacją projektu WDROŻENIE SYSTEMU B2B AUTOMATYZUJĄCEGO PROCESY B2B INTERBIT Z PARTNERAMI realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-010/14-00

Zarząd P.W. INTERBIT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 25-701 Kielcach, ul. Krakowska 62/9 zaprasza firmy do składania ofert na realizację zadania Dostawy sprzętu komputerowego w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją. Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy i ze strony projektu.

Termin składania ofert upływa 21.11.2014


10.11.2014r

W związku z realizacją projektu WDROŻENIE SYSTEMU B2B AUTOMATYZUJĄCEGO PROCESY B2B INTERBIT Z PARTNERAMI realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-010/14-00

Zarząd P.W. INTERBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 25-701 Kielcach, ul. Krakowska 62/9 zaprasza firmy do składania ofert na realizację zadania „Koordynacja prac przy wdrożeniu systemu B2B oraz serwerowni z projektu UE” w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją. Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy i ze strony projektu.

Termin składania ofert upływa 21.11.2014


10.11.2014r

W związku z realizacją projektu WDROŻENIE SYSTEMU B2B AUTOMATYZUJĄCEGO PROCESY B2B INTERBIT Z PARTNERAMI realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-010/14-00

Zarząd P.W. INTERBIT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 25-701 Kielcach, ul. Krakowska 62/9 zaprasza firmy do składania ofert na realizację zadania „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy B2B Interbit z partnerami z dokumentacją i szkoleniem” w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją. Szczegóły wymagań i opis zadania do wykonania znajdują się w dokumentacji do pobrania w siedzibie firmy i ze strony projektu.

Termin składania ofert upływa 21.11.2014

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość.

——————————————————————————————————————

14.12.2022r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej:

Usługa doradcza w zakresie audytu innowacyjności i rozwoju technologicznego firmy PW Interbit Sp. z o.o.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERBIT SP Z O O

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:zapytanie_ofertowe

Zapytanie ofertowe:

Oferty należy składać w terminie do 21.12.2022 do godziny 17:30 na załączonym formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: formularz_ofertowy